VSP Nieuw-Vennep zienswijze uitleg voor raadsleden

De Dorpsraad, de BIZ Centrum Nieuw-Vennep en de OVHZ hebben gezamenlijk hun zienswijze betreffende het verkeersstructuurplan aan de gemeenteraad Haarlemmermeer kenbaar gemaakt. Met name de verkeersdoorstroming in het centrum kwam daar aan de orde. De fietsroutes, het bevoorraden van de Symfonie en de knooppunten in het centrumgebied werden inzichtelijk gemaakt.

Ook, en dat is zeker niet onbelangrijk voor het oplossen van de problematiek in het centrumgebied, kwam de wens voor het aanleggen van rotondes op de kruispunten van de Noorder- en Zuiderdreef met de Hoofdweg ter sprake.

Het gezamenlijk optrekken van de Vennepse belangenverenigingen werd als ijzersterk ervaren.