MKB Toegankelijk

Is een programma van MKB-Nederland en VNO-NCW. Zij werken samen met het Ministerie van VWS, de VNG en de Alliantie VN-verdrag, met daarin Ieder(in), Ongehinderd, Per Saldo, LFB, Mind Landelijk Platform en de Coalitie voor Inclusie. 

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen, dát is de ambitie. Er moet nog veel gebeuren om alle winkels en horecagelegenheden toegankelijk te maken voor klanten en gasten met een beperking. Daarom zijn wij dit programma gestart. Met MKB Toegankelijk stimuleren en activeren we brancheorganisaties en ondernemers om werk te maken van toegankelijkheid.

Informatie en ervaringsverhalen

Wij attenderen u graag op de website MKB Toegankelijk. Hierin vind u informatie, adviezen en ervaringsverhalen, maar ook projecten over lokale  toegankelijkheid en meer. 

MKB Toegankelijk