Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Lid worden  |  Contact  |  facebook  Linkedin
Header2.jpeg
Header4.jpeg
Header1.jpeg
Header3.jpeg
previous arrow
next arrow

Een teken van leven 

De afgelopen algemene ledenvergadering was natuurlijk niet zoals we dat gewend zijn. Dit geldt eigenlijk voor alles. Niets gaat zoals we dat gewend zijn. Ondanks de stempel die de Corona maatregelen op ons drukt zijn we toch in staat om op bestuurlijk niveau op regelmatige basis aan te schuiven bij de gemeente, zij het virtueel.

Zo maar even wat zaken die er spelen:

Bedrijventerrein Pionier

Wij hebben zitting in de participatiecommissie die is opgetuigd en worden daar gehoord. Wij maken ons zorgen over het bestaansrecht van bedrijven die nu en of in de toekomst gevestigd zijn op de Pionier. Dus daar zijn we alert op. Ook de verkeerssituatie met de komst van woningen en de aanwezigheid van het Herbert
Vissers College vraagt de aandacht. Alle gemeentelijke informatie vind u op: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/pionier-bolsterrein

Verkeer

Daarnaast zijn we betrokken met het ontwikkelen van een nieuw verkeerscirculatieplan voor Nieuw-Vennep. Mede met het oog op geplande woningbouw in Nieuw-Vennep west is het raadzaam om gezamenlijk een plan te ontwikkelen om verkeersstromen zo veel mogelijk in goede banen te leiden.

Bedrijventerrein Spoorzicht

Zoals wellicht bekend hebben wij bemoeienis gehad met de situatie op Spoorzicht-Noord. Inmiddels zijn daar positieve ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat het gebied op een goede wijze gefaciliteerd gaat worden. De gemeentelijke informatie vind u op: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/opknapbeurt-voor-spoorzicht-noord

Evenementen

Wij hebben ons ook bezig gehouden met het beleidsplan evenementen. Te vaak liepen organiserende partijen tegen allerlei obstakels aan om op een redelijk vlotte wijze een
vergunning te verkrijgen voor een evenement. Ook als dat evenementen zijn die al jaren opgetuigd worden. Hier speelt de OVHZ ook een rol in omdat wij via het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP) aan tafel zitten met de beleidsmakers. Juist daar kunnen wij signalen afgeven over zaken die niet goed verlopen of anderszins om verbetering vraagt. In het geval van de vergunning verstrekking zie ik aan de kant van de gemeente in ieder geval de wil om bepaalde processen te verbeteren. Wij houden de vinger aan de pols.

Centrum Nieuw-Vennep

Voorts hebben wij ook in het centrum van Nieuw-Vennep een aantal ontwikkelingen gezien die mede door toedoen van de OVHZ in enige mate zijn vlot getrokken. Wethouder Mieke Booij heeft afscheid genomen maar inmiddels staat de eerste afspraak met haar opvolger Mariette Sedee al in de agenda om de voortgang van centrum Nieuw-Vennep te bespreken. Alles over het centrum van Nieuw-Vennep en de ontwikkelingen kunt u lezen op: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep

Overig

Verduurzaming bedrijventerreinen, energietransitie Haarlemmermeer, toekomstbestendige mobiliteit en regionale detailhandelsvisie, u ziet het, wij vervelen ons niet.

Netwerken

Voor wat betreft onze netwerkbijeenkomsten gooit Corona constant roet in het eten. Maar voor velen van ons is dat wellicht het minste probleem. Neemt niet weg dat ik niet kan wachten u weer in levenden lijve te mogen ontmoeten zodra dat weer kan.


Ben Perdaan

 

MKB Nederland  

Amsterdam Economic Board

OPHP

 

 

ZuidPost is ook online te lezen

ZuidPost

Postadres
Postbus 67
2150 AB  Nieuw-Vennep

KvK 40595334

Vestigingsadres
(géén bezoekadres)

Hoofdweg 1308
2153 LS  Nieuw-Vennep