Iedereen in Haarlemmermeer moet zichzelf kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig voelen. Dat geldt overal: op straat, op school, op werk, in de zorg, thuis, in de sport, in de eigen sociale kring of waar dan ook. Dit is helaas voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI) nog niet altijd vanzelfsprekend.

Regenbooggemeente Haarlemmermeer viert Coming Out Day, op 11 oktober, als nooit tevoren. Grootser, gevarieerder, online en langduriger. Bij dat laatste speelt een rol dat Coming Out Day dit jaar op een zondag valt. Dit lijkt een nadeel maar is het niet. Er is namelijk om de zondag heen geprogrammeerd zodat Coming Out Day nu als het ware op meerdere dagen valt.

Regenboogalliantie Haarlemmermeer

Niet alleen de gemeente maar ook OVHZ maakt van Coming Out Day een memorabele gebeurtenis. 

Een opsomming, die niet volledig is, van actieve deelnemers: Sportservice Haarlemmermeer, scholen, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, COC Kennemerland, Cordaan (thuiszorg), Duycker, sportclubs, bibliotheek en dorps- en wijkraden.
Allemaal komen zij in actie om op verschillende manieren duidelijk te maken dat iedereen in Haarlemmermeer zichzelf moet kunnen zijn en zich geaccepteerd en veilig moet kunnen voelen. Op school, op straat, op de werkvloer, in de zorg, thuis, op het sportveld en in de eigen sociale kring of daarbuiten. Overal en altijd dus.

Convenant

Deze en andere teksten zijn ook te vinden in het convenant dat de partners van de Regenboogalliantie Haarlemmermeer op vrijdag 9 oktober tijdens een bijeenkomst – coronaproof uiteraard – op het raadhuis ondertekenen. Hierin spreken ze af dat ze als werkgever, dienstverlener of anderszins alles op alles zetten om de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van LHBTI’s te vergroten.
Want dat Haarlemmermeer nu regenbooggemeente is, betekent dat Haarlemmermeer geld krijgt van het ministerie en trekt ook zelf geld uit waarmee beleid wordt ontwikkeld om de acceptatie van LHBTI’s te vergroten.