Corona maatregelen Haarlemmermeer op een rijtje

De landelijke en lokale maatregelen zijn bedoeld om enige verlichting en zekerheid geven. Naast de maatregelen van de Rijksoverheid, heeft de gemeente Haarlemmermeer diverse corona maatregelen genomen. Deze zijn te vinden op de gemeentelijke website: Financiele ondersteuning voor ondernemers 

Maatregelen die betrekking hebben op gemeentelijke heffingen staan ook op de gemeentelijke website en zijn ook op de site van Cocensus te vinden: Belastingmaatregelen voor ondernemers

De maatregelen die genomen zijn:

  • alle ondernemers, dus ook ZZP'ers, krijgen uitstel van betaling tot 1 juli 2020;
  • het in verband met deze uitgestelde betaling niet doorbelasten van invorderingsrente;
  • tot 1 juli 2020 worden aan ondernemers geen nieuwe aanslagen opgelegd voor algemene belastingen zoals de onroerende-zaakbelastingen en de BIZ heffing.

Kwijtschelding van de onroerende-zaakbelastingen en de BIZ heffing is wettelijk niet mogelijk.

Daarnaast zijn er specifieke acties. Zo is de handhaving op venstertijden voor laden en lossen voor winkels en leveranciers opgeschort. En daar waar gemeente Haarlemmermeer eigenaar is van een pand, zijn maatregelen genomen in de vorm van uitstel van betalingen.