Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Lid worden  |  Contact  |  facebook  Linkedin
Header2.jpeg
Header4.jpeg
Header1.jpeg
Header3.jpeg
previous arrow
next arrow

Dinsdag 25 februari was er een gesprek met alle betrokkenen over de toekomst van het centrum van Nieuw-Vennep. Grondeigenaren, ondernemers, vertegenwoordigers van de dorpsraad, de OVHZ, de BIZ Centrum Nieuw-Vennep en de gemeente zaten samen aan tafel. Aanleiding voor het gesprek was de ongerustheid over hoe het centrum van Nieuw-Vennep erbij ligt. Het gaat vooral om de Venneperstraat en omgeving. Alle partijen willen graag door met de ontwikkeling van het gebied en een gezamenlijke oplossing voor de leegstand van winkels en dichtgetimmerde panden.

Levendig centrum

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze vraagt om ‘Regie op de Nieuwe Kom’. Wethouder Mieke Booij van het project Nieuwe Kom heeft vervolgens opdracht gegeven om het overleg met alle betrokken partijen te organiseren. Onder leiding van Paul Heuberger, de nieuwe gebiedsmanager voor Nieuw-Vennep, zat iedereen bij elkaar. Doel van het gesprek was bijdragen aan een vitaal, leefbaar en levendig centrum waar de Vennepers trots op kunnen zijn. En om samen met iedereen afspraken maken om dit doel te bereiken.

Wat doet de gemeente?

Eerst vertelden de beheerder van de openbare ruimte en de projectmanager van Nieuwe Kom over wat er gedaan is, en wat er nog moet gebeuren. Bij het project Nieuwe Kom is een groot gedeelte van De Doorbraak tijdelijk ingericht met betonplaten om parkeren mogelijk te maken, zoals bij het medisch centrum ‘De Nieuwe Kern’. De openbare ruimte in het achterste gedeelte van De Doorbraak, ter hoogte van Pier K, wordt nog voor de zomer definitief ingericht. Voor de locatie tussen de Venneperstraat en Poststraat is de gemeente in een vergevorderd stadium met de ontwikkelaars Wilma en Green voor een plan met winkels en woningen. De hoop is dat er voor de zomer een haalbaar plan ligt, op basis waarvan een overeenkomst kan worden gesloten. Voor de locaties van het Marktgebouw en het Harmonieplein is de gemeente bezig met een nieuw plan. Ook onteigening en aanbesteding zijn hier mogelijkheden. De voorlopige planning is hier ook dat er de zomer meer duidelijkheid is.

Dorpsraad

Daarna was het woord aan de Venneppers, de ondernemers en de grondeigenaren. Marcel Klein, voorzitter van de dorpsraad, vraagt om een duidelijk beeld over de plannen en openheid over wat er gebeurt. Dat is nodig om mensen mee te kunnen nemen in het proces. En hoe zorg je dat de plannen niet vastlopen? Hij is tevreden over hoe de gemeente nu de regie neemt, en vraagt om daar mee door te gaan. De dorpsraad zelf gaat op korte termijn een of meer lege etalages vullen met een fotocollage. Doel is daarmee de aanblik en de leefbaarheid te verbeteren.

Winkelcentrum De Symfonie

De eigenaren van de Symfonie, Orange Capital Partners/Brookland gaan banieren plaatsen om zichtbaarheid te vergroten. Ook komen er nieuwe logo’s en wordt er geschilderd. De in-/uitgang van de garage wordt aangepakt. Daarnaast heeft eigenaar Brookland een plan voor meer bewegwijzering in de openbare ruimte naar het centrum.

Ondernemers Bedrijfsinvesteringszone

De ondernemers van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in oprichting in het centrum van NieuwVennep verzamelen ideeën om de leefbaarheid op korte termijn te verbeteren. Het centrum van Nieuw-Vennep wordt in ieder geval eind 2020 in kerstsfeer gehuld met onder andere kerstverlichting.

OVHZ

De OVHZ (Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid) gaat ondernemers benaderen om gesponsorde bloembakken te plaatsen en doeken op te hangen voor de leefbaarheid in het gebied. Zowel in de openbare ruimte als op privéterrein.

Rempalper

Henny Vet, eigenaar van Venneperstraat 20 en 20a start als de Corona crisis voorbij is met de bouw van winkelruimte en vier appartementen. Hij wil daarbij graag samenwerken met andere eigenaren. Om leegstand te voorkomen biedt hij het ‘onderdelenwinkeltje’ op Venneperstraat voor twee maanden om niet aan.

ABN AMRO pand

CMP Vastgoed heeft toegezegd het ABN-AMRO-pand en Schoolstraat 12 op te knappen en twee er appartementen aan toe te voegen. De werkzaamheden hier zijn intussen al begonnen. Iedereen doet mee Alle aanwezige ondernemers en eigenaren willen meedenken en meedoen met de verbetering van de leefbaarheid. Ook Wilma en Green van het plan voor de locatie tussen de Venneperstraat en Poststraat, en de huidige eigenaar Paul Bakker, zijn bereid om op korte termijn mee te doen aan tijdelijke oplossingen, zoals bloemen planten, schoonmaken, hekken plaatsen. Een aantal van de eigenaren vindt wel dat de gemeente het voortouw moet nemen.

Paul Bakker

Paul Bakker vindt dat de gemeente de grondprijs moet verlagen om de bouwplannen vlot te trekken. Maar de gemeente gebruikt vastgestelde marktprijzen, waar de ze zich aan moet houden.

Vertrouwen in de toekomst

De ondernemers en eigenaren zijn het over eens dat een gezamenlijke aanpak noodzakelijk is voor succes. Het gaat niet alleen om de winkels. Nieuwe woningen helpen ook voor de toekomst van winkels in het centrum. Met de verwachte nieuwe bewoners in de Nieuwe Kom en elders in Nieuw-Vennep, was de verwachting van een aantal aanwezige ontwikkelaars dat het weliswaar nog jaren gaat duren, maar dat het wel goed komt.

Coronacrisis

Door het Coronavirus is het onzeker of alle afspraken op tijd worden gehaald. Iedereen begrijpt dat gezondheid, voortbestaan van bedrijven en de coronamaatregelen voor gaan. Maar alle betrokkenen hebben aangegeven dat er sprake is van uitstel, niet van afstel. In september komt iedereen weer bij elkaar. Dan wordt de balans opgemaakt en besproken hoe het met het nakomen de afspraken staat, en wat nog gebeuren moet.

MKB Nederland  

Amsterdam Economic Board

OPHP

 

 

ZuidPost is ook online te lezen

ZuidPost

Postadres
Postbus 67
2150 AB  Nieuw-Vennep

KvK 40595334

Vestigingsadres
(géén bezoekadres)

Hoofdweg 1308
2153 LS  Nieuw-Vennep