Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Lid worden  |  Contact  |  facebook  Linkedin
Header2.jpeg
Header4.jpeg
Header1.jpeg
Header3.jpeg
previous arrow
next arrow

Persbericht

1 april 2020
 logo gemeente Haarlemmermeer

De maatregelen die zijn genomen om het coronavirus niet verder te laten verspreiden hebben een enorm effect op ondernemers. Veel bedrijven zijn gedwongen gesloten of kampen met flinke omzetverliezen. Hierdoor worden niet alleen de ondernemers zelf maar ook hun werknemers en hun gezinnen getroffen. Om ondernemers te helpen kondigde het kabinet onlangs een pakket financiële noodmaatregelen aan. Eén van deze maatregelen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze wordt uitgevoerd door de gemeente.

Gemeente Haarlemmermeer helpt

Wethouder Johan Rip (Werk & Inkomen en Ondernemerschap): “Veel ondernemers in Haarlemmermeer zitten door de coronacrisis financieel in zwaar weer en kampen met grote onzekerheid. We begrijpen dat mensen zich zorgen maken om het voortbestaan van de onderneming waarin ze hun energie, liefde en geld hebben gestoken. Daarom proberen we als gemeente te doen wat we kunnen om onze ondernemers te helpen. Deze moeilijke periode moeten we samen doorstaan.”

Wat is de Tozo?

De Tozo is een versoepelde versie van het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De regeling helpt zzp’ers die geen of nauwelijks inkomsten hebben door de coronacrisis. Het kabinet doet een moreel beroep op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo wordt onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering voorkomen. De Tozo biedt twee vormen van ondersteuning:

  • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden een uitkering van maximaal € 1.500 netto. Deze hoeft niet te worden terugbetaald.
  • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd die wel moet worden terugbetaald. De lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen een rente van 2%.

Voor wie is Tozo bedoeld?

De Tozo regeling is bedoeld voor zelfstandige ondernemers die door de coronacrisis financieel in de knel komen en die:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • nog geen recht hebben op pensioen;
  • wonen in Haarlemmermeer en rechtmatig in Nederland verblijven;
  • Nederlander zijn of wettelijk gelijkgesteld zijn aan Nederlanders;
  • hun bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland uitvoeren (hoeft niet in Haarlemmermeer);
  • voldoen aan wettelijke eisen voor het uitoefenen van een eigen bedrijf (waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel);
  • vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart zijn met hun onderneming en minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in hun eigen bedrijf of hun zelfstandig beroep.

Aanvragen Tozo

De gemeente Haarlemmermeer werkt op dit moment hard om het aanvraagformulier voor de Tozo zo snel mogelijk online te krijgen. Ondernemers die voldoen aan de voorwaarden kunnen zich vast melden met een hulpvraag. De gemeente streeft ernaar om binnen 4 weken na ontvangst van de aanmelding tot een besluit te komen en tot betaling over te gaan. Aanmelden kan via www.haarlemmermeer.nl/ondersteuningondernemers.  

Aanmeldingen zijn in behandeling

De gemeente begrijpt dat veel ondernemers dringend behoefte hebben aan steun. Het aantal ondernemers in Haarlemmermeer wat nu al heeft aangegeven financiële hulp nodig te hebben is hoog. Wethouder Rip heeft daarom een verzoek aan alle ondernemers die zich al hebben gemeld: “Heb nog heel even geduld en bel ons niet voor een statusupdate. We zijn nu al, nog voor het aanvraagformulier voor de Tozo gereed is, hard aan het werk om alle aanmeldingen te behandelen. Dit doen we op volgorde van binnenkomst. Iedereen krijgt zo snel mogelijk een e-mail met vervolginstructies en we verwachten de eerste voorschotten binnen een week al te kunnen uitbetalen”.

Wat is er verder voor ondernemers geregeld?

Naast de Tozo zijn er ook een flink aantal financiële regelingen die door landelijke instanties worden uitgevoerd. Eén van die noodmaatregelen, speciaal voor MKB-ondernemers, is de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Deze regeling is speciaal bedoeld voor ondernemers in direct getroffen sectoren als de horeca, winkeliers in de non-food sector, evenementen, sportclubs, de reisbranche en uiterlijke verzorging. Door middel van de TOGS kunnen ondernemers aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van €4.000,-. De TOGS wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en kan worden aangevraagd via: tegemoetkomingcorona.

Belastingen

Om ondernemers zoveel mogelijk tegemoet te komen zijn er afspraken gemaakt over zowel landelijke als gemeentelijke belastingen. Bekijk deze afspraken op www.haarlemmermeer.nl/ondersteuningondernemers onder het tabblad ‘Landelijke en gemeentelijke belastingen’.

 

MKB Nederland  

Amsterdam Economic Board

OPHP

 

 

ZuidPost is ook online te lezen

ZuidPost

Postadres
Postbus 67
2150 AB  Nieuw-Vennep

KvK 40595334

Vestigingsadres
(géén bezoekadres)

Hoofdweg 1308
2153 LS  Nieuw-Vennep