Ben jij klaar voor de Brexit?

Op de eerste plaats is de Brexit, in welke vorm dan ook, een grote aardverschuiving binnen Europa.  Daarom is het van groot belang om voldoende voorbereid te zijn op de Brexit. Benjamin Franklin zou ooit gezegd hebben; “If you fail to plan, you are planning to fail”. Dat geldt wat mij betreft ook voor de Brexit. Tref je geen voorbereidingen en plan je niets, ga er dan maar vanuit dat er echt iets fout zal gaan wanneer de uitkomst onverhoopt een “no-deal Brexit” is. Het grootste dilemma is, dat we nog steeds niet weten wat het Verenigd Koninkrijk wil.

Wat zijn de afspraken? Nu en straks?

Wat zijn de risico’s met software en licenties? Ik schuif ze even op één hoop want het één gaat meestal niet zonder het ander. We weten allemaal dat er twee realistische scenario’s voor de Brexit zijn; de eerste is een “deal-Brexit”. Op dat moment is het 585 pagina’s tellende “Withdrawal Agreement” van toepassing. Daarin is een overgangsperiode vastgelegd en is er aan beide kanten tijd om tot oplossingen te komen voor eventuele “gaten” in bestaande afspraken. Is er een “no-deal Brexit” dan vervalt de mogelijkheid om gebruik te maken van de gemaakte afspraken. We hebben dan een “full stop” en er zal dan moeten worden teruggevallen op bijvoorbeeld afspraken die Nederland in de jaren 80 met het Verenigd Koninkrijk heeft gemaakt over bijvoorbeeld visserij en luchtvaart.

Wacht niet af

Het advies van Piersma.COM is daarom duidelijk en toekomstbestendig, neem geen risico en zorg voor een overeenkomst of oplossing met behulp van een aanbieder of provider binnen een andere EU- lidstaat. Afspraken in contracten kun je maken, maar of je die voor een (Britse) rechter hard kunt maken, is maar de vraag. Wil je weten of je BrexIT-Proof bent? Neem dan contact op met één van onze business consultants voor een afspraak. We helpen je graag verder met het veerkrachtig(er) en weerbaar(der) maken van jouw ICT.