Naar aanleiding van een bijeenkomst met bewoners, ondernemers, politie, handhaving, de gebiedsmanager en de beleidsmedewerkers van Gemeente Haarlemmermeer is er een JOP (Jongeren Ontmoetings Plek) gerealiseerd in het centrum van Nieuw-Vennep. De jeugd heeft een plek nodig waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en hierdoor werd de overlast op de Venneperstraat beperkt. Samen zorgen voor een oplossing, zodat er voor iedereen ruimte is. 
De Centrum Commissie van OVHZ heeft uiteraard ook deelgenomen namens de leden om tot een goed resultaat te komen.