Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Lid worden  |  Contact  |  facebook  Linkedin
Header2.jpeg
Header4.jpeg
Header1.jpeg
Header3.jpeg
previous arrow
next arrow

 

OVHZ nieuws provincie

21 miljoen beschikbaar in in nieuw fonds.

Noord-Hollandse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en startups vanuit de kennisinstellingen kunnen binnenkort een beroep doen op het Innovatiefonds Noord-Holland. Dit fonds is opgericht door de provincie Noord-Holland en de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam. In totaal is er op termijn 21 miljoen euro beschikbaar. Het fonds is bedoeld om duurzame innovaties vanuit het MKB en de kennisinstellingen te helpen financieren.

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: “Ondernemers en wetenschappers moeten de ruimte krijgen om hun ideeën voor innovatieve producten of diensten uit te werken in praktijkmodellen. Dit is essentieel voor een duurzame toekomst. Traditionele financiers zijn in de vroege fase huiverig om te investeren. Daarom heeft de provincie samen met een aantal belangrijke kennisinstellingen dit Innovatiefonds opgericht.”

Van idee naar praktijk

Het Innovatiefonds richt zich op het verstrekken van leningen tijdens de zogenoemde Proof-of-Conceptfase van de ontwikkeling van een nieuw product of proces binnen het midden- en kleinbedrijf. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier, dat nog in praktijk gebracht moet worden bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype. De holding bedrijven van de UvA, het AMC en de HvA helpen kennis vanuit de instelling beschikbaar te maken voor markt en maatschappij. Peter Krijnsen CEO van zowel UvA als AMC en HvA Ventures Holding BV: “ door te investeren in dit fonds lossen we een bestaand financieringsprobleem op voor startende ondernemingen. Vanuit de kennisinstellingen creëren we een betere aansluiting op vervolgfinanciering en stimuleren we de samenwerking tussen deze startups en het bedrijfsleven”.

Fonds

De eerste aanvragen kunnen vanaf medio juni worden gedaan. Er is speciale aandacht voor initiatieven op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit en energietransitie en op het gebied van gezondheidszorg. In de eerste fase is er 12,5 miljoen beschikbaar waarvan Europa 5 miljoen bijdraagt. In totaal is er op termijn 21 miljoen beschikbaar. De provincie Noord-Holland draagt in totaal 8 miljoen euro bij. Naar verwachting gaan nog andere kennisinstellingen deelnemen in het fonds.

Ruimte voor duurzame en innovatieve groei

De provincie Noord-Holland investeert in een duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf. De huidige coalitie heeft daar in totaal € 18 miljoen euro voor uitgetrokken. Dit geld wordt deels via het Innovatiefonds ingezet om (financiële) knelpunten weg te nemen. Daarnaast helpt de provincie met het programma GO-NH ondernemers om initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire economie verder te brengen. Met het Programma Innovatief en Investeringsgereed MKB (PIM) wil de provincie de komende drie jaar zo’n 30.000 MKB’ers bereiken en 350 innovatieve en duurzame ondernemers met maatwerkadvies bijstaan om groei te realiseren. Ook stelt de provincie in 2018 weer 2 miljoen euro beschikbaar voor de Rijksregeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren, de MIT. Dat bedrag wordt verdubbeld door het Rijk.

Meer informatie bij: Wouter Huijzendveld, Adviseur Innovatiefondsen, provincie Noord-Holland, 06-31688185,

MKB Nederland  

Amsterdam Economic Board

OPHP

 

 

ZuidPost is ook online te lezen

ZuidPost

Postadres
Postbus 67
2150 AB  Nieuw-Vennep

KvK 40595334

Vestigingsadres
(géén bezoekadres)

Hoofdweg 1308
2153 LS  Nieuw-Vennep