Lagerhuisdebat Ruimte Wonen & Werken

Van 07 Dec 2022 15:00 tot 17:00

Haarlemmermeer is een bloeiende en succesvolle gemeente. Toch merken we aan alle kanten dat er grenzen aan de groei zitten. Waar vinden we nog ruimte voor wonen en werken? Nu en over vijf of tien jaar? En hoe voorkomen we dat de ruimte voor het ene project ten koste gaat van de ruimte voor het andere?

Die ruimte creëren we niet door in onze eigen positie vast te blijven zitten en tegenstellingen op te blazen. Dat ondernemers altijd en overal regelloos willen bouwen, bouwen, bouwen. En dat de gemeente altijd ‘nee, en alleen als het echt niet anders kan, misschien’ zegt. Haarlemmermeer is van ons allemaal. Er is bij de gemeente, de inwoners en ondernemers de wil om die ruimte met elkaar te vinden. En er is zoveel ervaring, kennis en creativiteit om die oplossingen te realiseren!

Het is de hoogste tijd voor een goed gesprek met elkaar!

Wij nodigen u van harte uit voor het Lagerhuisdebat op woensdag 7 december in het Novotel in Hoofddorp. U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur. We starten met een korte presentatie om 15.30 uur gevolgd door een interactieve sessie waar we als raadsfracties en ondernemers een open en constructief debat met elkaar voeren. Hoe kunnen we beter samenwerken? Waar liggen knelpunten? Hoe kunnen we onze gezamenlijke doelen bereiken? Kunnen we geschiedenis schrijven in Haarlemmermeer door wél samen de grote knelpunten van deze tijd op te lossen?

Onze overtuiging is dat we in een Lagerhuisdebat meer ideeën, oplossingen en begrip voor elkaar boven tafel kunnen krijgen.

Wij doen deze uitnodiging uit naam van ondernemers in Haarlemmermeer, vertegenwoordigd in een kernteam dat is gevormd naar aanleiding van de motie Ruimte voor Ruimte en de Oproep en het Advies Ruimte Wonen & Werken aan gemeente Haarlemmermeer (deze treft u aan in de bijlage). Het is de hoogste tijd voor concrete acties.

RSVP

Wilt u ons laten weten of we op uw aanwezigheid mogen rekenen op woensdag 7 december van 15.00 – 17.00 uur? U kunt zich aan- of afmelden door een mailtje te sturen naar . Aansluitend nodigen we u vanaf 17.00 uur graag uit om tijdens een hapje en een drankje verder van gedachten te wisselen.